4G Mobifone – Các Site Vệ Tinh Tháng 5

Tên site Link
Reddit https://www.reddit.com/user/4gvnmobifone/comments/n0wxol/%C4%91%C4%83ng_k%C3%BD_g%C3%B3i_4g_mobi_theo_ng%C3%A0y_3gb_data_t%E1%BB%91c_%C4%91%E1%BB%99_cao/
Blogspot https://4gvnmobifone.blogspot.com/2021/04/goi-4g-mobifone-ngay.html
Weebly https://vnmobifone.weebly.com/goacutei-4g-mobi-ngagravey
Quora https://www.quora.com/unanswered/C%C3%A1ch-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-4G-Mobifone-theo-ng%C3%A0y-nhanh-ch%C3%B3ng
Pinterest https://www.pinterest.com/pin/934496991399130271
Trello https://trello.com/c/Zssh7Me3/4-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-4g-g%C3%B3i-d30-mobi-mobifone
Reddit https://www.reddit.com/user/4gvnmobifone/comments/n3npcf/g%C3%B3i_d30_mobi_mobifone_%C6%B0u_%C4%91%C3%A3i_data_%C4%91%C4%83ng_k%C3%BD_nhanh/
Tumblr https://mobididong001.tumblr.com/post/650134860605931520/goi-d30-mobifone
WordPress https://vnmobifone.wordpress.com/2021/05/03/goi-4g-tuan-d3o-mobifone/
Google Site https://sites.google.com/view/4gvnmobifone/g%C3%B3i-tu%E1%BA%A7n-d30-mobi
Linkedin https://www.linkedin.com/pulse/dang-ky-goi-tuan-d30-nhanh-chong-didong-mobi/
Weebly https://vnmobifone.weebly.com/goacutei-4g-d30-mobi
Weebly https://vnmobifone.weebly.com/goacutei-4g-miu90-mobi
Reddit https://www.reddit.com/user/4gvnmobifone/comments/n4juum/dang_ky_goi_miu90_mobifone_nhanh_chong/
Twitter https://twitter.com/vnmobifone2/status/1389508917063938050?s=20
Tumblr https://mobididong001.tumblr.com/post/650315477119270912/dang-ky-4g-mobi-theo-thang
Pinterest https://www.pinterest.com/pin/934496991399140274/
Trello https://trello.com/c/QOOyytTj
Blogspot https://4gvnmobifone.blogspot.com/2021/05/goi-4g-mobi-thang.html
Wixsite https://mobididong001.wixsite.com/4g-mobifone/post/goi-4g-mobi-thang
Google Site https://sites.google.com/view/4gvnmobifone/g%C3%B3i-4g-mobi-th%C3%A1ng
Tinh tế https://tinhte.vn/thread/dang-ky-goi-4g-mobifone-bang-cach-nao.3322736/#menuid0
WordPress https://vnmobifone.wordpress.com/2021/05/06/goi-4g-mobifone-thang/
Twitter https://twitter.com/vnmobifone2/status/1390234002074652674
Mydigoo https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-269934.html
Tumblr https://mobididong001.tumblr.com/post/650426180912234496/goi-4g-mobi-thang
Mydigoo https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-270221.html
Blogspot https://4gvnmobifone.blogspot.com/2021/05/goi-hd120-mobi.html
Dribbble https://dribbble.com/shots/15614343-goi-c120-mobi
Việt Nam ta https://www.vietnamta.vn/profile-72550/?link-id=99584
Chợ Lạng Sơn https://cholangson.vn/topic/167912-goi-hd70-mobi-mobifone-dung-luong-cao-gia-tiet-kiem/
Blog Spot https://4gvnmobifone.blogspot.com/2021/05/goi-hd70-mobifone.html
Dribbble https://dribbble.com/shots/15619745-dang-ky-4g-mobifone
Thế giới rao vặt https://thegioiraovat.info/threads/goi-hd70-mobi-mobifone-dung-luong-cao.190601/
Linkedin https://www.linkedin.com/pulse/goi-hd70-mobi-mobifone-dung-luong-cao-didong-mobi
WordPress https://vnmobifone.wordpress.com/2021/05/08/goi-4g-hd70-mobi/
Google Site https://sites.google.com/view/4gvnmobifone/g%C3%B3i-th%C3%A1ng-hd70-mobi
Suamaytinhpci https://suamaytinhpci.com/forum/threads/dang-ky-goi-hd70-mobi-dung-luong-cao-gia-tiet-kiem.6527/
Tumblr https://mobididong001.tumblr.com/post/650602451940098048/goi-hd70-mobifone
Flickr https://www.flickr.com/photos/192947156@N04/51165770384/in/dateposted-public/
Fanpage facebook https://www.facebook.com/vnmobifonevn/posts/132152075627552
suamaytinhpci https://suamaytinhpci.com/forum/threads/dang-ky-goi-hd90-mobi-nhu-the-nao.6591/
Chợ Lạng Sơn https://cholangson.vn/topic/167951-dang-ky-goi-hd90-mobi-voi-mot-cu-phap-don-gian/
Blogspot https://4gvnmobifone.blogspot.com/2021/05/goi-hd90-mobifone.html
Diễn đàn lý học đông phương http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/48214-m%C3%ACnh-%C4%91%C3%A3-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-g%C3%B3i-hd90-mobi-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o/
Raovat https://raovat.vn/rao-vat/cach-dang-ky-goi-hd90-mobi-nhu-the-nao.725063/
Google Business https://local.google.com/place?id=12145430858293121211&use=posts&lpsid=1791106188312058542
Thế giới rao vặt https://thegioiraovat.info/threads/dang-ky-goi-hd90-bang-cu-phap-nhu-the-nao.190937/
Linkedin https://www.linkedin.com/posts/ha-hana-981a09210_g%C3%B3i-hd90-mobi-mobifone-%C6%B0u-%C4%91%C3%A3i-dung-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-activity-6797446954503716864-pxSW
Wixsite https://mobididong001.wixsite.com/4g-mobifone/post/dang-ky-goi-hd90-mobi-uu-dai-khung
Dribbble https://dribbble.com/shots/15629585-goi-hd90-mobifone
Fanpage Facebook https://www.facebook.com/vnmobifonevn/posts/132653732244053
Scoop.it https://www.scoop.it/topic/4gmobifon/p/4124724525/2021/05/11/ang-ky-4g-mobi-huong-chi-tiet-cac-goi-cuoc-4g-data-uu-ai
Suamaytinhpci https://suamaytinhpci.com/forum/threads/cach-dang-ky-goi-4g-mobi-chi-voi-mot-cu-phap.6680/
Webmuaban http://www.webmuaban.vn/raovat.php?id=1471095
suamaytinhpci https://suamaytinhpci.com/forum/threads/huong-dan-dang-ky-goi-thaga7-cua-mobifone.6734/
Webmuaban http://www.webmuaban.vn/raovat.php?id=1471202-Dang-ky-goi-thaga7-mobi.html
Mydigoo https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-272171.html
Chợ Lạng Sơn https://cholangson.vn/topic/168005-goi-thaga7-mobifone-uu-dai-tuyet-voi/
Linkhay https://linkhay.com/blog/150268/goc-cuoc-tuan-thaga7-mobi-gay-soc
chothai24h https://chothai24h.com/threads/86345-Goi-cuoc-tuan-THAGA7-cua-mobi.html?p=93691#post93691
Google Business https://local.google.com/place?id=12145430858293121211&use=posts&lpsid=1123648488354473724
Suamaytinhpci https://suamaytinhpci.com/forum/threads/dang-ky-goi-y60-mobi-young-mobifone.6865/
Chợ Lạng Sơn https://cholangson.vn/topic/168061-dang-ky-goi-y60-mobi-young-mobifone-dung-luong-mien-phi/
chothai24h https://chothai24h.com/threads/86395-Dang-Ky-Goi-Y60-Mobi-Young-Mobifone.html?p=93742#post93742
suamaytinhpci https://suamaytinhpci.com/forum/threads/tim-hieu-goi-gv99-mobifone-de-nhan-uu-dai-ngay.6942/
Chợ Lạng Sơn https://cholangson.vn/topic/168096-dang-ky-goi-gv99-cua-mobifone-hap-dan/
chothai24h https://chothai24h.com/threads/86450-Chi-Tiet-Goi-Goi-GV99-Mobi-Khung.html?p=93798#post93798
webmuaban http://www.webmuaban.vn/raovat.php?id=1471571-Cac-goi-cuoc-GV99-Mobifone-sieu-uu-dai.html
Linkhay https://linkhay.com/blog/151223/cach-dang-ky-cac-goi-gv99-cua-mobifone
Mydigoo https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-273077.html
Chợ Lạng Sơn https://cholangson.vn/topic/168111-dang-ky-goi-gv119-mobifone-trum-galaxy-mobi/
chothai24h https://chothai24h.com/threads/86476-Dang-Ky-Goi-GV119-Mobifone-Trum-Galaxy-Mobi.html?p=93825#post93825
thegioiraovat https://thegioiraovat.info/threads/dang-ky-goi-gv119-mobifone-trum-galaxy-mobi.192125/
Reddit https://www.reddit.com/user/4gvnmobifone/comments/nctiuj/dang_ky_goi_gv119_mobifone_trum_galaxy_mobi/
Tumblr https://chaohihi.tumblr.com/post/651234831382052864/goi-gv119-mobi
suamaytinhpci https://suamaytinhpci.com/forum/threads/huong-dan-dang-ky-goi-gv119-mobi.7011/
Mydigoo https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-273404.html
Diễn đàn lý học đông phương http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/48642-m%C3%ACnh-%C4%91%C3%A3-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-g%C3%B3i-gv119-mobi-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o/
Linkhay https://linkhay.com/blog/151814/dang-ky-goi-d15-mobifone-nhu-the-nao
Blogspot https://4gvnmobifone.blogspot.com/2021/05/goi-d15-mobi.html
WordPress https://vnmobifone.wordpress.com/2021/05/17/goi-d15-mobi/
Cholangson https://cholangson.vn/topic/168158-goi-d15-mobi-uu-dai-data-dang-ky-nhu-the-nao/
suamaytinhpci https://suamaytinhpci.com/forum/threads/goi-d15-mobi-mobifone-khuyen-mai-data-ngap-tran.7085/
thegioiraovat.info https://thegioiraovat.info/threads/goi-d15-mobi-mobifone-uu-dai-data.192417/
chothai24h https://chothai24h.com/threads/86561-Dang-Ky-Goi-D15-Mobifone-Uu-Dai-Data.html?p=93912#post93912
Google Business https://local.google.com/place?id=12145430858293121211&use=posts&lpsid=7755973958642053553
Mydigoo https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-273983.html
Reddit https://www.reddit.com/user/4gvnmobifone/comments/neayz8/goi_d15_mobifone_uu_dai_ngap_tran_dang_ky_nhanh/
Tumblr https://chaohihi.tumblr.com/post/651421461393948674/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-g%C3%B3i-d15-mobi-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o
Dribbble https://dribbble.com/shots/15668626-goi-d15-mobifone
Pinterest https://www.pinterest.com/pin/934496991399211750
Vietnamta https://www.vietnamta.vn/profile-72550/?link-id=102208
Linkhay https://linkhay.com/blog/152188/goi-d30-mobifone-khuyen-mai-data
Flickr https://www.flickr.com/photos/192947156@N04/51186606763/in/dateposted-public/

https://www.flickr.com/photos/192947156@N04/51185698382/in/dateposted-public/
Gab https://gab.com/4gvinamobiviettel01/posts/106254201484660613
Reddit https://www.reddit.com/user/4gvnmobifone/comments/nf1cwz/dang_ky_goi_d15_mobifone_khuyen_mai_data_cuc_dinh/
Linkhay https://linkhay.com/blog/152586/goi-c120-mobifone-uu-dai-data-cuc-dinh
Flickr https://www.flickr.com/photos/192947156@N04/51189337299/in/dateposted-public/
Flickr https://www.flickr.com/photos/192947156@N04/51189340394/in/dateposted-public/
Gab https://gab.com/4gvinamobiviettel01/posts/106260482194340060
Reddit https://www.reddit.com/user/4gvnmobifone/comments/nfz2kl/goi_c120_mobi_uu_dai_data_khong_gioi_han/
Chothai24h https://chothai24h.com/threads/86648-Dang-Ky-Goi-C120-Khuyen-Mai-Cuc-Dinh.html?p=94000#post94000
Mydigoo https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-274829.html
suamaytinhpci https://suamaytinhpci.com/forum/threads/goi-c120-mobifone-khuyen-mai-ngap-tran.7458/
Linkhay https://linkhay.com/blog/153066/goi-gv119-mobi-dung-luong-thoai-vo-van
flickr https://www.flickr.com/photos/192947156@N04/51191086231/in/dateposted-public/
Gab https://gab.com/4gvinamobiviettel01/posts/106266974342301601
Flickr https://www.flickr.com/photos/192947156@N04/51192872653/in/dateposted-public/
Linkhay https://linkhay.com/blog/153399/goi-4g-mobi-thang-khuyen-mai-ngap-tran
Gab https://gab.com/4gvinamobiviettel01/posts/106271386103228743
Reddit https://www.reddit.com/user/4gvnmobifone/comments/nhmcr6/goi_4g_mobi_thang_khuyen_mai_khong_gioi_han/
Chothai24h https://chothai24h.com/threads/86736-Goi-4G-Mobi-Thang-Khuyen-Mai-Cuc-Dinh.html?p=94092#post94092
Linkhay https://linkhay.com/blog/154196/dang-ky-goi-4g-mobi-ngay
Twitter https://twitter.com/vnmobifone2/status/1396665746692870144
Tumblr https://chaohihi.tumblr.com/post/652032522331602944/goi-mobi-4g-ngay
Flickr https://www.flickr.com/photos/192947156@N04/51198319357/in/dateposted-public/
Doorblog http://dangky4gmobi.doorblog.jp/archives/9666547.html
Gab https://gab.com/4gvinamobiviettel01/posts/106288977129678545
BCZ https://hananeno.bcz.com/2021/05/24/dang-ky-goi-4g-mobi-ngay/
Google Business https://local.google.com/place?id=12145430858293121211&use=posts&lpsid=3886388188045699697
Linkedin https://www.linkedin.com/posts/ha-hana-981a09210_%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-4g-mobi-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-chi-ti%E1%BA%BFt-c%C3%A1c-g%C3%B3i-c%C6%B0%E1%BB%9Bc-activity-6802794796537708544-VzNi
Pinterest https://www.pinterest.com/pin/934496991399261025
Twitter https://twitter.com/vnmobifone2/status/1397030955282440196
Gab https://gab.com/4gvinamobiviettel01/posts/106293702058859375
Linkhay https://linkhay.com/blog/154568/dang-ky-goi-cuoc-4g-mobi
Flickr https://www.flickr.com/photos/192947156@N04/51202576675/in/dateposted-public/
Tumblr https://chaohihi.tumblr.com/post/652124717059375104/goi-4g-mobi
Reddit https://www.reddit.com/user/4gvnmobifone/comments/nkgkg4/g%C3%B3i_4g_mobifone_khuy%E1%BA%BFn_m%C3%A3i_ng%E1%BA%ADp_tr%C3%A0n/
Mydigoo https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-277319.html
Livedoor http://dangky4gmobi.doorblog.jp/archives/9674779.html
BCZ https://hananeno.bcz.com/2021/05/25/goi-4g-mobifone-khuyen-mai-ngap-tran/
Google site https://sites.google.com/view/4gvnmobifone/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-g%C3%B3i-4g-mobi
Myspace https://myspace.com/hananone/post/activity_profile_37346804_4c96151bd8e0416497089f45a5338fcf/comments
Follow.it https://follow.it/vi-n-th-ng-mobi-di-ng-mobifone-g-v-p
Quora https://qr.ae/pGK1Wn
Vietnamta https://www.vietnamta.vn/profile-72550/?link-id=104638
Google Business https://local.google.com/place?id=12145430858293121211&use=posts&lpsid=194770672257996278
Linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6803154973631791104/
Twitter/td>

https://twitter.com/vnmobifone2/status/1397389851486416900
Gab https://gab.com/4gvinamobiviettel01/posts/106299317878535432
Linkhay https://linkhay.com/blog/155007/cac-goi-dang-ky-mang-mobifone-theo-thang
Mydigoo https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-277938.html
Tumblr https://chaohihi.tumblr.com/post/652230273844559872/dang-ky-4g-mobi-theo-thang
Reddit https://www.reddit.com/user/4gvnmobifone/comments/nlc00m/goi_4g_mobi_thang_dang_ky_khuyen_mai/
Livedoor http://dangky4gmobi.doorblog.jp/archives/9685894.html
Behance https://www.behance.net/gallery/120249483/Dang-Ky-4G-Mobi-Thang?
Thư viện pháp luật https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/hananone
Linkedin https://www.linkedin.com/pulse/dang-ky-goi-cuoc-4g-uu-dai-cua-mobifone-ha-hana
Medium https://mobididong001.medium.com/register-for-4g-mobifone-network-package-with-attractive-offers-d4c571eaff7f
Tumblr https://chaohihi.tumblr.com/post/652322148273225728/dk-4g-mobi
Google site https://sites.google.com/view/4gvnmobifone/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-g%C3%B3i-4g-mobi
Mydigoo https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-278465.html
Intensdebate https://www.intensedebate.com/people/duydidong
Intensdebate https://www.intensedebate.com/people/hohono
Intensdebate https://www.intensedebate.com/people/hihini
Intensdebate https://www.intensedebate.com/people/mairoian
Hub.docker https://hub.docker.com/r/mobi001/4g_mobi